01 November 2011

CEMERLANG BAHASA MELAYU SPM 2011 - SIRI 5

ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN
(KERTAS 2 )
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 NEGERI-NEGERI/SBP/MRSM/YIK

NEGERI
TUGASAN SOALAN 
TEMA / KATA YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN
JOHOR
peranan ibu bapa dalam mengatasi kemerosotan pencapaian akademik pelajar dan kepentingan pencapaian akademik bagi masa depan pelajar
tanggungjawab /tugas /kewajipan
KEDAH
kepentingan Klinik 1Malaysia dan cabaran dalam pelaksanaannya.
kebaikan /kelebihan /manfaat /faedah
KELANTAN
punca berlakunya tekanan mental dalam kalangan remaja dan langkah-langkah untuk mengatasinya
sebab /faktor
MELAKA
langkah-langkah meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam dan masalah-masalah perkhidmatan pengangkutan awam
 usaha /pendekatan /kaedah  /strategi  /tindakan
NEGRI SEMBILAN
keistimewaan sejarah dalam kehidupan dan langkah-langkah meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Sejarah.
kelebihan /kepentingan /faedah /kebaikan
PAHANG
usaha-usaha ke arah pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dasar tersebut
langkah /pendekatan /kaedah  /strategi  /tindakan /cara /modus operandi
PERAK
cara-cara mengelakkan individu daripada keracunan makanan dan kepentingan makanan yang bersih kepada keluarga
langkah /pendekatan /kaedah  /strategi  /tindakan /usaha /modus operandi
PERLIS
tanggungjawab remaja sebagai pengguna dan usaha-usaha memupuk kesedaran kepenggunaan  dalam  kalangan  remaja
peranan/ tugas /kewajipan
PULAU PINANG
cara-cara berbelanja secara berhemat oleh golongan muda dan kekangan untuk menggalakkan mereka menabung
langkah /pendekatan /kaedah  /strategi  /tindakan /usaha
SABAH
kebaikan pokok putat dan cara-cara untuk memajukan industri tanaman herba
kelebihan /keistimewaan /faedah/ manfaat /kepentingan
SARAWAK
usaha-usaha untuk menangani masalah tekanan mental dalam kalangan pelajar dan kesan masalah mental kepada pelajar.
tindakan /pendekatan /kaedah /langkah /strategi /cara
SELANGOR
kepentingan bersarapan dan usaha-usaha untuk menggalakkan tabiat bersarapan dalam kalangan masyarkat
faedah /manfaat /kelebihan /kebaikan /keistimewaan
TERENGGANU
langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah pembalakan haram dan kepentingan mengekalkan kawasan hutan
pendekatan /kaedah  /strategi  /tindakan /cara /modus operandi
WP KL
ciri-ciri remaja yang berkualiti dan kesan-kesannya terhadap negara
sifat-sifat /potensi / keupayaan
SBP/SKLUS
kepentingan berekreasi dalam kalangan remaja dan kekangan yang dihadapi bagi melaksanakannya
kebaikan /kelebihan /keperluan /manfaat /faedah
MRSM
kepentingan mempelajari subjek Sejarah dan cara-cara menyuburkan minat pelajar terhadap subjek tersebut
kelebihan /keistimewaan /kemaslahatan /keperluan faedah / manfaat /kebaikan /kesan positif /mustahaknya
YIK
sebab-sebab remaja tidak mahu hidupnya dikongkong dan faedah-faedah jika dikawal oleh ibu bapa mereka
punca /faktor /alasan
(c) cikgushuhaimi

1 ulasan:

Ara berkata...

karangan yg sangat mantap dan bagus. saya akan mengambil sedikit isi isi dan peribahasa dlm karangan ini. terima kasih.
:)