01 November 2011

CEMERLANG BAHASA MELAYU SPM 2011 - SIRI 6

ANALISIS SOALAN 4 : NOVEL
(KERTAS 2)
SPM November 2001-Jun 2011
SPM
Soalan 4a   -   7 markah
Soalan 4b   -   8 markah
NOV 2001
Mengulas kewajaran pengarang mengakhiri cerita
Menghuraikan empat persoalan

JUN  2002
Menulis sinopsis novel
Menghuraikan empat nilai murni.
NOV 2002
Menjelaskan tema novel
Menghuraikan latar masyarakat
JUN  2003
Menjelaskan klimaks novel & peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita
Menghuraikan empat latar tempat
NOV 2003
Membuktikan kegigihan sebagai salah satu persoalan dalam novel
Menghuraikan watak utama

JUN  2004
Menghuraikan cabaran-cabaran yang dihadapi watak utama
Menghuraikan empat pengajaran

NOV 2004
Menghuraikan tiga nilai kasih sayang
Menjelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik
JUN  2005
Menghuraikan perwatakan satu watak sampingan
Menjelaskan tiga peristiwa yang boleh diteladani
NOV 2005
Menghuraikan dua peristiwa paling menarik dan menyatakan sebabnya.
Membandingkan satu latar tempat (berdasarkan dua novel )

JUN  2006
Menghuraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel
Menjelaskan dua nilai kemasyarakatan  daripada setiap novel (berdasarkan dua buah novel)
NOV 2006
Menghuraikan pengajaran novel
Menjelaskan satu persoalan daripada setiap novel (berdasarkan dua buah novel)
JUN  2007
Menghuraikan dua nilai setia kawan
Menghuraikan tema bagi setiap novel (berdasarkan dua buah novel)
NOV 2007
Menjelaskan dua peristiwa yang
dapat dikaitkan dengan
persoalan maruah.

Menghuraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya (berdasarkan dua buah novel)
JUN 2008
Membuktikan bahawa pemilihan
tajuk sesebuah novel dapat
dikaitkan dengan isi kandungan
novel.
Memberikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel.
(berdasarkan dua buah novel)
NOV 2008
Menjelaskan dua sebab bahagian
permulaan novel itu menarik
minat
Membandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang dipelajari.
JUN 2009
Menjelaskan dua peristiwa yang
meninggalkan kesan terhadap
perasaan pembaca
Menghuraikan satu latar masa dalam setiap novel. (berdasarkan dua buah novel)
NOV 2009
Menghuraikankan dua contoh yang
dapat membuktikan
bahawa ketabahan watak utama
dalam sesebuah novel
membolehkannya memperoleh
kejayaan.
Menjelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam setiap novel. (berdasarkan dua buah novel)

JUN 2010
Menjelaskan dua peristiwa yang
menunjukkan kepincangan
yang berlaku dalam masyarakat.
Menghuraikan satu latar masyarakat dalam setiap novel. (berdasarkan dua buah novel)
NOV 2010
Menjelaskan sebab-sebab novel
yang dikaji boleh menimbulkan
kesedaran kepada
pembaca.
Menghuraikan satu peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam setiap novel. (berdasarkan dua buah novel)
JUN 2011
Menceritakan kandungan sebuah
novel yang dikaji secara ringkas..
Menghuraikan dua pengajaran yang diperoleh melalui sebuah novel yang dikaji.
(c) cikgushuhaimi

Tiada ulasan: