15 Mac 2010

PANDUAN BAHASA MELAYU KERTAS 1 SIRI 33 - ISU KARANGAN DARIPADA BUKU TEKS

UNIT 2 TEKS TINGKATAN 4 AMBANG REMAJA
Berikut adalah antara isu yang boleh dijadikan topik perbincangan dalam kelas atau tajuk karangan berdasarkan Unit 2 buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 (DBP)

• Ciri-Ciri Sahsiah Pada Diri Remaja Sebagai Pemimpin Masa Depan
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup Remaja Masa Kini
• Beberapa Strategi Untuk Mengatasi Masalah Remaja
• Mempertingkatkan Kesedaran Remaja Melalui Kempen Kesedaran
• Golongan Remaja Aset Negara Pada Masa Depan
• Remaja Dan Krisis Identiti
• Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Masalah Pelajar Yang Terlibat Dengan Kegiatan Jenayah
• Masalah Ponteng Sekolah
• Aktiviti-Aktiviti Bermanfaat Untuk Mengisi Zaman Remaja
• Kebaikan Kem Remaja/ Kem Bina Semangat
• Peranan Remaja Sebagai Anggota Keluarga
• Remaja Dan Seni Mempertahankan Diri
• Remaja Sebagai Pelapis Generasi Akan Datang
• Profil Dan Ciri-Ciri Remaja Yang Cemerlang
• Remaja Dan Kegiatan Berpasukan/ Aktiviti Kokurikulum
• Kebaikan Kegiatan Kokurikulum Kepada Pelajar
(c) cikgu shuhaimi

Tiada ulasan: