07 November 2009

ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 11

Soalan 3a -Pengetahuan & Kemahiran Bahasa

Dalam konteks soalan 3a, terdapat kecenderungan untuk menguji kebolehan, kemampuan pemahaman dan ,pengetahuan calon dalam membina ayat menggunakan frasa -frasa yang diberi justeru menguji keupayaan anda membina ayat yang lebih matang. Walaupun kecenderungan ini bukanlah satu trend atau kemestian, para pelajar seharusnya juga bersedia membina ayat berbentuk demikian.

Contoh Soalan 3a
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap frasa di bawah untuk menunjukkan bahawa anda fahamakan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan
imbuhan serta menggunakan frasa itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i) masyarakat majmuk
(ii) anjakan paradigma
(iii) menjana modal insan
(iv) pembangunan mapan
(v) perbelanjaaan berhemah
(vi) sahsiah mulia
(vii) rumah terbuka
(viii) gejala sosial
(ix) remaja aset negara
(x) kecerdasan minda
(xi) usaha sama
(xii) kawal selia
(xiii) garis panduan
(xiv) mencetuskan polemik
(xv) bersaing secara sihat
(xvi) bermuhasabah diri
(xvii) pusat sumber sekolah
(xviii) nilai sejarah
(xix) iklim pelaburan
(xx) nilai-nilai kemanusiaan
(xxi) dizahirkan secara konkrit
(xxii) anak-anak Malaysia pascamerdeka
(xxiii) daya usaha
(xxiv) mempromosikan produk
(xxv) alam persekolahan
(xxvi) masyarakat setempat
(xxvii) jati diri remaja
(xxviii) impak positif
(xxix) semangat kejiranan
(xxx) petempatan terancang
SELAMAT MEMBINA AYAT!
(c)cikgumie
Calon/pelajar boleh merujuk analisis Kertas 2 Bahasa Melayu SPM sejak November 2001 hingga Jun 2009 sebagai panduan dan persediaan.
Sila muat turun pada pautan fail berikut:
Semoga pelajar/calon SPM memperoleh manfaat daripada pemaparan bahan ini, insya-Allah.

Tiada ulasan: