05 September 2009

NOVEL BAHASA MELAYU SPM Siri 12

PERWATAKAN WATAK SAMPINGAN

Soalan
Watak sampingan memainkan peranan yang penting dalam membantu watak utama dan megembangkan jalan cerita sesebuah novel agar lebih menarik.
Huraikan dua perwatakan bagi satu watak sampingan dalam sebuah buah novel yang anda pelajari. ( 7 markah )
(ubah suai daripada soalan 4 Novel- Peperiksaan Percubaan SPM 2009 MRSM )

Tuk Gajah- watak sampingan dalam PERLUMBAAN KEDUA


Panduan Pemarkahan
Dua perwatakan bagi satu watak sampingan daripada sebuah novel yang dipelajari
(i) Nama watak sampingan perlu dinytakan terlebih dahulu.
(ii) Jawapan hendaklah tepat berdasarkan teks yang dipelajari.
(iii) 1 markah diberikan untuk pernyataan perwatakan watak sampingan seperti tegas, gigih
dan sebagainya
(iii) 1 markah lagi diberi untuk huraian perwatakan tersebut (termasuk contoh) .
(iv) Huraian atau contoh tanpa pernyataan perwatakan, akan diberi 0 markah
(iv) Calon perlu mengemukakan 2 perwatakan berserta huraian
(vi) Markah bahasa ialah 3 markah.
(c) ckigumie

Tiada ulasan: