31 Oktober 2009

ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 8 - LATIHAN MERUMUSKAN KARANGAN

1 Panduan Isi Untuk Latihan Merumuskan Karangan dan Pemahaman 2a dalam Siri 1 & 2
Berikut dipaparkan panduan isi untuk kedua-dua latihan tersebut. Sila rujuk Ulang Kaji Menghadapi SPM 2009 Siri 1 & Siri 2 sebagai panduan.

Panduan Isi Merumuskan Karangan
Pengenalan
Petikan membincangkan manfaat/kebaikan/kepentingan/faedah/keistimewaan blog kepada remaja di negara ini/Malaysia.
Isi Tersurat
Kelebihan-kelebihan blog :
1. Remaja dapat menjanakan pemikiran yang lebih positif
2. Blog digunakan untuk meluahkan pendapat yang bernas.
3. Blog boleh menjadi terapi yang sihat kepada minda.
4. Blog boleh dijadikan tempat menambah kenalan.
5. Blog tempat berkongsi minat tentang sesuatu isu.
6. Blog menjadi ruang untuk menambahkan pendapatan melalui pengiklanan produk
7. Blog lebih mudah dikelolakan.
8. Blog mendewasakan pemikiran remaja.
9.Blog menjadikan seseorang pengendali laman blog lebih peka dari segi pemikiran dan pandangan
10. Blog menjadi ruang berkongsi pandangan dan berdebat secara terbuka
Isi Tersirat
Kesan-kesan penyalahgunaannya:
1. Remaja terarah dan berminat mengendalikan laman blog lucah/melakukan aktiviti salah laku moral
2. Blog digunakan sebagai medium penyebaran fitnah/hasutan/khabar angin.
3. Remaja menulis isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum, bangsa/agama.
4. Pengguna terdorong melakukan kegiatan jenayah/jenayah siber
5. Pemblog menjadi seorang yang antisosial.
6. Remaja menjadi seorang yang ketagih dan leka melayari laman blog.
7. Blog dapat mencemarkan maruah diri seseorang.
Kesimpulan
Kesimpulannya, remaja perlulah memanfaatkan ruang blog sebaik-baiknya agar dapat membentuk generasi yang berpandangan jauh.

Panduan Isi Pemahaman 2a
i. maksud rangkai kata menjanakan pemikiran yang lebih positif....
... menghasilkan/melahirkan/mengeluarkan/sesuatu cara/pendekatan/idea yang
bertambah/semakin baik.

ii. dunia Blog tidak lagi dianggap sebagai aktiviti elit penulis kerana…
… sesiapa sahaja mampu menulis blog asalkan ada keinginan dan minat.
... pembukaan laman blog tidak memerlukan kepakaran dalam teknologi maklumat.
... penulisan laman blog juga tidak memerlukan kepakaran dalam teknologi maklumat.

iii. cara menggalakkan minat remaja melibatkan diri dalam aktiviti penulisan
blog adalah dengan...
... kerajaan/NGO menganjurkan pertandingan penulisan blog di peringkat sekolah dsb
... kerajaan menyebarkan maklumat melalui media massa/ media elektronik/media cetak.
… guru menjadikan penulisan blog sebagai salah satu pengisian pengajaran & pembelajaran
… kerajaan menjalankan kempen menggalakkan remaja menulis blog.
… ibu bapa menyediakan kemudahan teknologi maklumat di rumah
... sekolah menubuhkan kelab blog
... setiap persatuan/kelab di sekolah mempunyai blog

2. Isu-isu Yang Telah Disentuh Dalam Soalan Merumuskan Karangan (SPM Nov 1994-SPM Jun 2009)
Isu- isu berikut telah disentuh atau disoal dalam soalan Merumuskan Karangan
-usaha anggota Jabatan Perkhidmatan Bomba mengatasi masalah kebakaran (SPM Nov 1994)
-amalan perniagaan yang kurang sihat(SPM Jun 1995)
-kesan pembangunan terhadap institusi keluarga (SPM Nov 1995)
-peranan telekomunikasi canggih di Malaysia ke arah mencapai matlamat wawasan 2020 (SPM Jun 1996)
- faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan permainan video dalam kalangan belia.(SPM Nov 1996)
-kesan penggunaan internet di negara ini (SPM Jun 1997)
-akibat aktiviti pembalakan di negara ini pada masa sekarang (SPM Nov 1997)
-keganasan rumah tangga yang berlaku di negara ini (SPM Jun 1998)
-kepentingan belia menguasai isu antarabangsa (SPM Nov 1998)
-akibat pembakaran hutan secara terbuka (SPM Jun 1999)
-kekangan dalam penerbitan buku ilmiah di negara kita (SPM Nov 1999)
-keistimewaan penternakan ikan sangkar di laut terbuka (SPM Jun 2000)
-faktor-faktor penghalang kemajuan sektor pertanian di Malaysia (SPM Nov 2000)
-kekangan yang akan dihadapi dalam memberikan kuasa polis bantuan kepada pentadbir sekolah untuk mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar (SPM Jun 2001)
-tanggungjawab penulis (SPM Nov 2001)
-peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara (SPM Jun 2002)
-langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan (SPM Nov 2002)
-langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat (SPM Jun 2003)
-kepentingan pelabelan makanan (SPM Nov 2003)
-masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan awam di Malaysia (SPM Jun 2004)
-faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik (SPM Nov 2004)
-cara-cara mengurus tekanan (SPM Jun 2005)
-faedah-faedah hidup berjiran (SPM Nov 2005)
-kelebihan kcrja berpasukan (SPM Jun 2006)
-cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa ( SPM Nov 2006)
-kepentingan terumbu karang di Malaysia (SPM Jun 2007)
-tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah (SPM Nov 2007)
-faedah membaca (SPM Jun 2008)
-faedah-faedah penerokaan angkasa lepas (SPM Nov 2008)
-punca-punca keracunan makanan (SPM Jun 2009)

3. Isu-isu Yang BOLEH Disentuh Dalam Soalan Merumuskan Karangan SPM Mendatang...
Isu atau aspek berikut boleh disentuh atau disoal dalam soalan Merumuskan Karangan DAN pemahaman 2a.

-kelebihan mengamalkan gotong-royong dalam kalangan rakyat Malaysia
-langkah-­langkah pemeliharaan alam sekitar
-cara-cara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia
-manfaat remaja bekerja sambilan
-usaha-usaha untuk memartabatkan batik Malaysia
-kelebihan menabung
-langkah-langkah meningkatkan taraf hidup orang kurang upaya
-kepentingan industri desa
-punca-punca kepupusan hidupan liar
-kesan penggunaan telefon bimbit
-kebaikan ubat-ubat herba
-kepentingan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum
-kepentingan rakyat melengkapkan diri dengan teknologi maklumat
-kebaikan mengamalkan semangat kesukarelaan
-usaha-usaha menangani isu jualan makanan ringan di sekolah
-kelebihan penanaman sayuran berteknologi tinggi
-keistimewaan bioteknologi
-cara-cara memupuk komunikasi berkesan
-kebaikan industri desa
-faktor-faktor yang menghalang pembangunan sukan negara
-faedah yang diperoleh daripada usaha kitar semula
-tindakan untuk meningkatkan tahap keselamatan di sekolah
-usaha-usaha untuk memartabatkan golongan belia
-peranan remaja dalam mengisi kemerdekaan negara
-langkah-langkah kerajaan meringankan beban rakyat dalam menghadapi kegawatan ekonomi
-sebab-sebab pelajar wajar menyusun jadual belajar yang efektif
-langkah-langkah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu
-kesan-kesan makanan segera
-kepentingan pendermaan organ
-kepentingan menghayati sejarah
-tindakan menangani kenaikan harga barang
-sebab-sebab masyarakat tertarik untuk mengunjungi restoran makanan segera
-strategi- strategi melahirkan pengguna bijak
-usaha-usaha meningkatkan taraf kesihatan rakyat
-pengaruh teknologi maklumat dalam kalangan masyarakat
-amalan cara hidup remaja yang sihat
-cara-cara menghayati Rukun Negara
-kaedah mengurangkan banjir kilat
-teknik-teknik memperoleh kecemerlangan dalam akademik
-ciri-ciri modal insan yang dihasratkan oleh kerajaan
-kebaikan majlis rumah terbuka
-kepentingan pemakanan seimbang
-faedah negara kita memantapkan hubungan dengan negara-negara lain
-usaha-usaha memantapkan karya penulis remaja
-langkah-langkah mengekalkan kehijauan alam sekitar
-kepentingan meningkatkan mutu pengangkutan awam
-kriteria-kriteria sebagai seorang penulis
-usaha menangani pembuangan sampah secara sewenang-wenangnya

Isu-isu atau aspek di atas merupakan 'sekelumit' daripada beribu-ribu isu yang boleh dijadikan arahan sama ada untuk isi tersurat/isi tersirat dalam Merumuskan Karangan mahupun soalan kemahiran berfikir (soalan iii) dalam Pemahaman 2a.
Isu atau aspek ini kebiasaannya melibatkan soal kemanusiaan dan kemasyarakatan mencakupi bidang seperti sosioekonomi, sains ,hal ehwal semasa dan sebagainya.
(c)cikgumie

KEMASUKAN KE IPTA BERDASARKAN SISTEM GRED BARU SPM

Syarat kelayakan untuk pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia dan setaraf untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) akan diperketat mulai tahun depan. Hal ini adalah berikutan pengiraan merit untuk pemohon yang akan menggunakan penggredan baru iaitu kelulusan A+. Kaedah pengiraan markah tersebut bertujuan memilih pelajar terbaik di kalangan yang terbaik.Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) akan melaksanakan kaedah pengiraan markah merit terkini dengan perubahan kecil kepada kaedah sedia ada.
Kaedah tersebut juga mengambil kira syarat khas kemasukan program pengajian dengan memastikan pelajar yang dulunya mendapat gred 6C (kepujian) tidak diturun taraf ke gred lebih rendah.
Melalui penggredan baru, pelajar yang memperoleh A kini terbahagi kepada tiga kategori iaitu A+, A dan A-. Ini bermakna mereka yang mendapat A+ bakal memperoleh nilai markah bagi pengiraan merit sebanyak 18, A (16) manakala A- (14).
Ringkasan nilai markah bagi pengiraan merit:
18 markah = A +
16 markah = A
14 markah = A -
12 markah = B+
10 markah = B
08 markah = C+
06 markah = C
0
4 markah = D
02 markah = E
00 markah = G

Dan, sebagai contoh untuk persediaan pelajar, jika sebelum ini keseluruhan A bagi sesuatu subjek dikira berdasarkan markah 90-100 tetapi melalui penggredan baru ini akan ada pemerincian seperti 99-100 (A+), 98-95 (A) manakala 94-90 (A-).

Syarat khas program pengajian dan pemilihan calon ke IPTA bagi sesi akademik 2010/2011 akan dilaksanakan secara dua kaedah dalam proses transisi. Pertama, kaedah sedia ada bagi calon lepasan SPM 2008 dan sebelumnya dan kedua, kaedah terkini bagi calon lepasan SPM 2009. Kaedah ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar bukan tahun semasa mengemukakan permohonan serta dipertimbangkan secara adil, telus serta bersistematik dalam pemilihan kemasukan ke IPTA berasaskan dasar sedia ada.
utusan.com.my
(c)cikgumie

27 Oktober 2009

KUPASAN MUTU JAWAPAN CALON SPM

Calon-calon yang akan menduduki SPM 2009 dan para pendidik boleh merujuk Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) pelajar yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia .KMJ merupakan ulasan tentang jawapan pelajar hasil daripada pengamatan,pemeriksaan,penilaian dan cadangan para pemeriksa bagi setiap kertas . KMJ SPM 2003-2007, boleh dijadikan panduan untuk para calon menghasilkan jawaban pada tahap cemerlang seperti yang sangat-sangat diharapkan oleh para pendidik. Rujukilah ulasan LPM tentang prestasi calon dalam kertas Bahasa Melayu SPM 2007.
http://apps2.moe.gov.my/lpm/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=19&id=163&Itemid=222 (c) cikgumie

26 Oktober 2009

MAJLIS GRADUASI MRSM TRANSKRIAN KALI KE-7

Pada 23 Oktober yang lalu telah berlangsung Majlis Graduasi MRSM Transkrian, Nibong Tebal, buat kali ketujuh. Majlis yang diadakan untuk meraikan pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5 tahun 2009 bermula jam 9.00 pagi dan berakhir pada 11.30 pagi. Majlis diadakan di Dewan Ibnu Sina, MRSM Transkrian.
Tetamu utama majlis kali ini ialah Pengarah Kampus Kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia (USM), Nibong Tebal, Prof. Dr. Khairun Azizi binti Mohd Azizli. Antara inti pati ucap utama beliau dalam majlis tersebut yang dapat dicatatkan ialah:
#Janganlah dilupai didikan, tunjuk ajar, dorongan, keprihatinan dan bimbingan para guru dan kakitangan yang amat berperanan menyumbang kepada kejayaan dan pencapaian para graduan . Jasa mereka dalam membentuk dan mendidik para graduan mesti dihargai.
#Arus pemodenan dan kualiti pemikiran yang semakin tinggi, progresif, dan kompetetif yang dimiliki oleh warga dunia menjadikan para graduan tidak boleh berasa terlalu selesa dan leka dengan kesenangan yang dinikmati sekarang. Tanpa usaha gigih ; tanpa mengoptimumkan segala potensi yang dimiliki , tanpa merencanakan arah tuju kehidupan, kita akan ketinggalan. Ahli falsafah Yunani, Socrates pernah berkata “Orang yang hidup hanya dengan harapan dan menunggu tanpa usaha dan fikir, akan mati kelaparan”.
#Proses menjadi insan berilmu memerlukan proses tarbiah, muhasabah dan retrospeksi yang pernah dipraktikkan oleh para nabi dan para rasul alaihimusssalam berpaksikan al-Quran dan sunah wajib kita junjung secara kukuh dan serius. Ilmu pengetahuan sahaja tidak semestinya dapat melahirkan individu masyarakat yang unggul jika individu tersebut tidak mengamalkan atau memiliki nilai – nilai murni. Keseimbangan ilmu dan nilai murni ini perlu bangun seiring demi melahirkan seorang individu yang seimbang yang mempunyai ciri-ciri personaliti yang unggul atau 'towering personality'.
#Generasi muda kini harus sentiasa mengembangkan potensi pemikiran dan mencernakan idea kreatif untuk melakukan proses penambahbaikan. Kemampuan bersaing, semangat juang yang tinggi, jati diri yang berteraskan keimanan dan kesungguhan yang berkekalan akan membolehkan pencapaian pelajar sekalian meladeni cabaran gelombang globalisasi dan rintangan yang datang silih berganti. Sama ada para graduan berada dalam tingkatan tiga mahupun tingkatan lima, keupayaan, kecemerlangan dan kehebatan diri ini perlu diserlahkan secara total kerana semuanya terdapat dalam diri pelajar masing-masing agar membentuk para pelajar yang pintar soleh iaitu generasi yang mampu bersaing antara dunia moden dan mencabar, dengan tidak meninggalkan akhirat
#Sebagai khairul ummah, kita ingin membina tamadun budaya menuntut ilmu, memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmu yang hebat demi kesejahteraan serta hasanah di dunia serta di akhirat. Walau apa-apa jua cabaran yang datang jangan sesekali kita lupa asas pencarian ilmu yang cemerlang dan prinsip-prinsip penjanaan modal insan gemilang agar mampu menzahirkan insan beriman dan mulia di sisi Allah. Semoga kita sekalian akan berjaya membawa panji-panji kebanggaan kepada bangsa ,agama dan negara dalam perjalanan yang jauh.
Sekeping jadikan sebata,
sehelai jadikan selembar,
seruas jadikan sebidang,
segenggam jadikan sehasta!
balqis

(c) cikgumie

23 Oktober 2009

TEKS BARU UNTUK KOMSAS BAHASA MELAYU

KARYA pengarang veteran, berjenama, bergelar selain muda dipilih Kementerian Pelajaran sebagai teks Komponen Sastera (Komsas) dalam subjek Bahasa Melayu untuk pelajar Tingkatan 1 dan 4 pada sesi persekolahan 2010. Hanya teks membabitkan genre karya klasik, puisi, cerpen dan drama yang sudah diterbitkan, manakala novel pula dalam proses dipermudah untuk membolehkan pelajar mudah memahami karya terbabit.
Teks Komsas Tingkatan 1 yang sudah diedarkan di sekolah ialah Kasut Kelopak Jantung dan turut memuatkan cerpen Kasut Kelopak Jantung karya Ghazali Lateh dan Yuran (Omar Mamat), manakala drama pula, Arah Ke Mana (Datuk Johan Jaaffar) dan Surat Untuk Ina (Amiruddin Mohd Ali.
Harga Remaja dipilih sebagai teks Komsas bagi Tingkatan 4 dengan cerpen di dalamnya didominasi sasterawan dan pengarang mapan, iaitu Sasterawan Negara (SN), Prof Emeritus Datuk Dr Shahnon Ahmad melalui Ibu dan Ceper serta SN Abdullah Hussain (Melissa).Teks itu turut mengandungi cerpen Penerima Anugerah Penulisan Sea 1996, Zaharah Nawawi, Pemain Catur dan penulis veteran, Zahari Affandi (Memori Seorang Tua), selain Erda Roslan Khairi (Israk) serta Raihanah Salleh (Biarkan Samudera).
Hanya sebuah novel dijadikan teks Komsas untuk setiap tingkatan mengikut pecahan zon iaitu utara, tengah, selatan dan pantai timur, sekali gus menjadikan hanya empat novelis berpeluang melihat karya mereka dipilih sebagai teks. Antara novel yang dipilih sebagai teks Komsas ialah Renyah karya Dr Gunawan Mahmood yang diterbitkan pada 1994; Melunas Rindu karya Hartini Hamzah (1999) dan Azfa Hanani oleh Halis Azhan Mohd Hanafiah (1995). Teks baru untuk Komsas hanya akan dipelajari pelajar Tingkatan 2 dan Tingkatan 5 pada 2011 dan Tingkatan 3 (2012), manakala buku teks Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 hanya dijual di pasaran pada tahun depan, ekoran buku teks diberi percuma kepada pelajar, tetapi perlu dikembalikan pada akhir tahun.
Pemilihan teks Komsas bagi sekolah menengah yang disemak semula bagi menggantikan teks lama yang digunakan sejak 10 tahun lalu ( mulai 2000), ditumpukan pada novel popular dan teks yang mendapat sambutan pelajar dalam usaha menarik minat mereka membaca dan menghargai sastera.

09 Oktober 2009

ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 7 - SOALAN 4 KERTAS 2 - NOVEL

Siri 7 memaparkan ulasan tentang soalan 4 - Novel dalam Kertas 2 Bahasa Melayu . Perbincangan akan berdasarkan artikel Cg Haji Abdul Samat Buang, sahabat saya dari SMK Klebang Besar, Melaka dalam sisipan majalah Fokus SPM keluaran Oktober 2009 Untuk memperoleh markah cemerlang dalam Soalan 4 pelajar-pelajar hendaklah memastikan bahawa:
a. anda mengetahui bahawa jumlah soalan bahagian ini ialah 2 soalan dengan jumlah markahnya 15 markah.
b. anda menguasai aspek kajian novel, aspek kemahiran berfikir, aspek mengemukakan hujah dan aspek mengarang.
c. anda mengemukakan jawapan yang menepati kehendak soalan
d. anda mengemukakan jawapan yang lengkap bagi setiap soalan .
e. anda mengemukakan jawapan dalam bentuk esei dan bukannya berbentuk poin. Poin- poin yang diberi dalam panduan ini merupakan panduan untuk anda merangka jawapan yang lengkap. Jawapan dalam bentuk poin diberi 0 markah.
f. anda mengemukakan jawapan sekitar 100-250 patah perkataan bagi setiap soalan.
g. setiap jawapan perlu ada pernyataan, yang kemudiannya dihuraikan selengkapnya berserta contoh yang konkrit daripada novel yang dikaji
h. jawapan yang dikemukakan bebas daripada sebarang kesalahan tatabahasa. Bahasa amat dititikberatkan seperti dalam Karangan ( Kertas 1 ).
i. anda telah membaca sepenuhnya dua buah novel yang dipelajari mengikut zon masing- masing.
j. anda mengemukakan pendapat dengan matang dan bernas.
k. masa lebih kurang 15-20 minit diperuntukkan untuk menjawab soalan bahagian ini.


Untuk menghadapi SPM 2009, menurut Cikgu Haji Abdul Samat, antara penekanan yang harus diberikan pada soalan genre novel sama ada peringkat soalan umum mahupun aspek KOMSAS termasuklah:
(a) peristiwa yang membawa kejutan kepada pembaca
(b) peristiwa yang menimbulkan tanda tanya kepada pembaca
(c) bahagian cerita yang memperlihatkan peristiwa yang terdahulu semula (imbas kembali)
(d) peristiwa yang menimbulkan cabaran kepada watak sampingan
(e) peristiwa yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan (seperti tanggungjawab, keberanian, ketabahan, kebijaksanaan, dan lain-lain lagi)
(f) peristiwa yang menggambarkan kepincangan masyarakat dalam novel (latar masyarakat yang bersifat negatif)
(g) peristiwa yang berkait dengan pelbagai persoalan (seperti persoalan semangat kerjasama, persoalan tanggungjawab, persoalan kasih sayang, dan sebagainya).
(h) perbandingan watak utama atau kelebihan watak utama
(i) perbandingan watak utama dengan watak sampingan
(j) perbandingan antara watak sampingan
(k) perbandingan klimaks dalam novel dan
(l) perbandingan kesudahan cerita dalam novel.
Semoga pelajar/calon SPM memperoleh manfaat daripada pemaparan bahan ini, insya-Allah.
(c)cikgumie

ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 6 - LATIHAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN BAHASA

Siri 6 memaparkan soalan 3 iaitu pengetahuan & kemahiran bahasa dalam Kertas 2.
(Soalan di bawah adalah merupakan Soalan Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa Kertas 2 Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan SPM MRSM 2009):

(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
(i) perilaku
(ii) prabayar
(iii) poliklinik
(iv) pancaindera
(v) prokerajaan
(vi) pascamerdeka
[ 6 markah ]

(b) Tulis semula cakap ajuk di bawah ini dalam bentuk cakap pindah dengan mengekalkan maksud asalnya.
Cikgu Ani :Kenapa awak tak datang latihan bola jaring petang semalam?
Sara :Sssaya... minta maaf cikgu. Saya ada hal penting di rumah.
Cikgu Ani :Patutnya awak beritahu saya lebih awal. Taklah saya tertunggu-tunggu awak.
Sara :Er...! Saya betul-betul dalam kecemasan.
Cikgu Ani :Sebenarnya apa yang berlaku, Sara?
Sara :Mak saya tiba-tiba jatuh sakit dan terpaksa dibawa ke hospital.
[ 6 markah ]

(c) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) Darah merah manusia mengandungi pigmen hemoglobin iaitu molekul protin yang besar dan amat penting dalam penghidupan.
(ii)Kitar semula dapat menjimatkan kegunaan sumber semulajadi di samping menjamin kebersihan alam sekitar.
(iii)Sastrawan mendapat kepuasan dan keseronokkan jika buah fikiran mereka dihargai oleh masyarakat.
[ 6 markah ]

(d)Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)Novel itu mempamerkan tema permasalahan sosial di dalam kalangan remaja di ibu kota.
(ii)Guru menyapa perlakuan pelajarnya yang agak kurang sopan bila bercakap dengan orang yang lebih tua.
(iii)Bersesuaian dengan kedudukan kampung kami di kawasan lapangan padi, semua para petani mengusahakan sawah yang diwarisi turun-temurun.
[ 6 markah ]

(e)Baca ayat yang mengandungi peribahasa di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa lain yang setara maksudnya dengan peribahasa tersebut.
(i)Pasangan pengantin yang sedang bersanding itu kelihatan seperti cincin dengan permata kerana kedua-duanya sama cantik dan sama padan.
(ii)Sikap Liza yang melupakan jasa ibu angkatnya Marina, tidak ubah seperti ulat lupa akan daun kerana dia sanggup mengikut ibu kandungnya berpindah ke luar negara.
(iii) Walaupun Tan Sri Johan telah dilantik menjadi Pengerusi Syarikat Daya Maju yang terkenal di Asia Tenggara, beliau masih mengamalkan sikap rendah diri dan senang bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat.
[ 6 markah ]

Jawaban untuk latihan ini akan disiarkan dalam siri yang kain.


ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 5 - LATIHAN PEMAHAMAN PETIKAN KOMSAS - SOALAN 2d

Siri 5 memaparkan soalan pemahaman 2d iaitu pemahaman berdasarkan petikan komsas- sajak/puisi tradisional
(Soalan di bawah adalah merupakan Soalan Pemahaman Petikan Komsas Kertas 2 Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan SPM MRSM 2009):

1. Soalan
Baca syair di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

SYAIR KELEBIHAN ILMU
Ilmu itulah gemala sakti,
Sinarnya cerah cahaya sejati,
Asal puncanya lamun didapati,
Sukar bercerai sehingga mati.

Harganya tidak dapat dinilaikan,
Sebuah dunia belinya bukan,
Kuasanya besar sukat digunakan,
Di laut di darat di rimba di pekan,

Masa seorang ialah taulan,
Teman berbeka suluh berjalan,
Masa berhimpun ia pengenalan,
Hias penyata polan si polan,

Bagi yang duka ia penghibur,
Ia penerang bagi yang kabur,
Ialah kandil di dalam kubur,
Lamun dengannya beramal subur.

Ia penerang jalan ke syurga,
Ia pemuas tekak yang dahaga,
Ialah sungai ialah telaga,
Laut yang luas ialah juga.

Ialah alat sangat berguna,
Idaman orang yang bijaksana,
Hamparnya luas amat saujana,
Tepinya ajal sempadannya fana.

ZA’BA
Antologi Kerusi,
Dewan Bahasa dan Pustaka.

(i) Nyatakan kelebihan orang yang berilmu. [3 markah]
(ii) Sebagai pelajar, bagaimanakah cara anda boleh memanfaatkan ilmu yang dipelajari?
[3 markah]
(iii) Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam syair tersebut .[3 markah]

Panduan isi dan jawapan contoh latihan ini akan disiarkan dalam siri yang lain.Insya-Allah

Untuk menghadapi SPM 2009, beberapa sajak dan puisi tradisional seperti:
Anak Laut (Anak Laut)
Jalan-Jalan Raya Kotaku(Anak Laut)
Duhai Pentafsir (Kerusi)
Di Ruang Gemanya(Kerusi)
Seloka Pak Kaduk (Anak Laut)
Pantun Enam Kerat (Kerusi)
Syair Kelebihan Ilmu (Kerusi)

perlu diberi fokus yang lebih memandangkan sajak/puisi tradisional ini belum disoal dalam SPM dengan tidak mengetepikan puisi-puisi lain.

Calon/pelajar boleh merujuk analisis Kertas 2 Bahasa Melayu SPM sejak November 2001 hingga Jun 2009 sebagai panduan dan persediaan. Sila muat turun pada pautan fail berikut:
http://www.4shared.com/file/120681699/73bd03c8/ANALISIS__SOALAN_KERTAS_2_BM_SPM_NOV_2001-JUN_2009.htmlSemoga pelajar/calon SPM memperoleh manfaat daripada pemaparan bahan ini, insya-Allah.
(c)cikgumie

06 Oktober 2009

PENGGREDAN BARU SPM MULAI 2009

Penggredan Baru SPM Memudahkan Urusan Pemilihan Pelajar Cemerlang
bharian.com.my
PUTRAJAYA: Sistem penggredan baru bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang diluluskan lebih mudah untuk mengkategorikan pelajar cemerlang bagi kelayakan biasiswa dan mengikuti pengajian di universiti. Melalui penilaian baru itu, pelajar akan diberikan gred berdasarkan kecemerlangan peperiksaan dengan kategori cemerlang diberikan gred A+, A, A-, B+, B, C+, C, D, E dan G. Gred baru itu akan menggantikan gred lama iaitu 1A, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, 7D, 8E dan 9G.
Penilaian baru itu akan membabitkan semua calon SPM yang akan menduduki peperiksaan itu tahun ini. Walaupun dilaksanakan tahun ini, proses ini tidak membabitkan perubahan dasar sedia ada dan calon tidak perlu khuatir kerana sistem gred ini hanya memberi perincian kepada pecahan tahap pencapaian mereka yang menduduki peperiksaan. . Kaedah ini menggantikan sistem sekarang yang tidak mempunyai pecahan (gred) untuk calon cemerlang.
Sebelum ini jumlah pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dengan jumlah keseluruhan A begitu ramai dan meningkat setiap tahun. Berdasarkan sistem itu, adalah sukar bagi Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi memilih mereka yang benar-benar cemerlang dan layak menerima pembiayaan pengajian. Penilaian semula gred SPM itu juga adalah sejajar dengan langkah kerajaan menyediakan Biasiswa Perdana yang dikhususkan kepada pelajar cemerlang dalam akademik.
Perincian gred juga memudahkan kementerian menyediakan program terbaik kepada pelajar selain memberikan khidmat rundingan yang sesuai dengan program yang bakal diikuti mereka di universiti sama ada dalam atau luar negara. Pihak kementerian sudah memaklumkan kepada semua pengetua supaya memberi penerangan mengenai sistem baru itu kepada calon yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Ibu bapa juga boleh merujuk kepada sekolah untuk maklumat lanjut.
Perubahan ini akan menghasilkan pelajar yang lebih berdaya saing dalam peperiksaan dan menyuntik semangat mereka untuk memberikan yang terbaik untuk dipilih mengikuti program latihan dan layak menerima pembiayaan seperti diumumkan Perdana Menteri,Baru-baru ini, Perdana Menteri mengumumkan bahawa satu kategori baru akan diwujudkan dalam pemberian biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang memberi keistimewaan kepada pelajar berdasarkan merit semata-mata dan bukan bangsa.
Info Tambahan
Berdasarkan akhbar The Star keluaran 3 Oktober 2009 (Sabtu), terdapat carta perbandingan antara gred SPM (sebelum 2009) dengan gred SPM ( yang akan diguna pakai mulai 2009). Perbezaan yang ketara adalah untuk gred A+ dan A (permerincian markah belum dinyatakan) disamakan dengan 1A. A- untuk 2A, B+ untuk 3B, B untuk 4B, C+ untuk 5C, C untuk 6C, D untuk 7D, dan E untuk 8E
dan G menggantikan 9G. (Markah untuk setiap gred bergantung pada subjek) .
Penggredan ini hampir menyamai sistem penggredan subjek MRSM yang menggunakan Sistem Purata NIlaian Gred (PNG) .
Untuk Bahasa Melayu SPM, mungkinkah 90-100 itu markah untuk gred A+ manakala 80-89 itu untuk gred A?? Apa-apa jua yang diambil kira, tugas kita adalah untuk memastikan A+ dalam genggaman, insya-Allah.
(c)cikgumie

ULANG KAJI MENGHADAPI SPM 2009 SIRI 4 - LATIHAN PEMAHAMAN PETIKAN KOMSAS - SOALAN 2c

Siri 4 memaparkan soalan pemahaman 2c iaitu pemahaman berdasarkan petikan komsas- prosa klasik
(Soalan di bawah adalah merupakan Soalan Pemahaman Petikan Komsas Kertas 2 Bahasa Melayu Peperiksaan Percubaan SPM MRSM 2009):

Baca petikan prosa klasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka Hang Jebat pun memekis, katanya, “Cih! Si Jebat dengan Si Tuah hulubalang raja Melaka tiada berguna! Jika Si Jebat dengan Si Tuah gerangan dititahkan raja Melaka menyerang negeri orang, aku dua orang itu pun alah.” Maka kata Laksamana, “Sungguh seperti katamu itu; pada hatiku pun demikianlah. Sayang engkau berdosa. Jika lain daripada dosa ini, tiada engkau mati, barang tipunya dayaku pun kuperlepaskan juga engkau dari mati.” Maka Hang Jebat pun menangis mendengar kata Laksamana demikian itu. Maka Laksamana pun menangis kasihan hatinya akan Hang Jebat. Maka kata Hang Jebat, “Aku pun kerana melihat engkau dibunuh oleh Bendahara tiada dengan dosanya; sebab itulah maka sakit hatiku. Akan istimewa aku pula orang permainan tiada akan dibunuhnya, kerana raja itu membunuh tiada dengan periksanya. Pada bicara hatiku, sedang engkau banyak kebaktianmu dan jasamu lagi dibunuhnya oleh raja, istimewa aku pula. Sebab pun kuperbuat demikian ini, sepala-pala nama jahat jangan kepalang, seperti pantun Melayu, rosak bawang ditimpa jambaknya; maka sempurnalah nama derhaka dan nama jahat”. Maka kata Laksamana, “Sungguhnya seperti katamu itu, tetapi akan kita diperhamba raja ini hendaklah pada barang sesuatu pekerjaan itu bicarakan sangat-sangat, seperti kata orang tua-tua: Baik mati dengan nama yang baik, jangan hidup dengan nama jahat, supaya masuk syurga jemah.”

(Dipetik daripada ‛Pertarungan Tuah Dengan Jebat’, Hikayat Hang Tuah
dalam antologi Anak Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka)

(i) Berikan maksud rangkai kata kuperlepaskan juga engkau dari mati. [ 2 markah ] PBP
(ii) Mengapakah Hang Jebat menderhaka kepada raja? [ 3 markah ]
PBP
(iii) Sekiranya anda salah seorang sahabat Hang Tuah atau Hang Jebat, apakah tindakan anda
untuk meleraikan perbalahan mereka? [ 3 markah ] PBP

Panduan isi dan jawapan contoh latihan ini akan disiarkan dalam siri yang lain.
Insya-Allah

Untuk menghadapi SPM 2009, beberapa teks seperti:
Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya (Anak Laut)
Pertarungan Tuah Dengan Jebat(Anak Laut)
Asal Usul Raja Kecil(Kerusi)
dan
Kisah Kepahlawanan Tun Beraim Bapa (Kerusi)
perlu diberi fokus yang lebih memandangkan teks-teks ini agak lama tidak disoal dalam SPM dengan tidak mengetepikan teks -teks lain.

Sabor (Kerusi)? Entahla..rasanya tidak menjadi pilihan ...

Calon/pelajar boleh merujuk analisis Kertas 2 Bahasa Melayu SPM sejak November 2001 hingga Jun 2009 sebagai panduan dan persediaan. Sila muat turun pada pautan fail berikut:
http://www.4shared.com/file/120681699/73bd03c8/ANALISIS__SOALAN_KERTAS_2_BM_SPM_NOV_2001-JUN_2009.html
Semoga pelajar/calon SPM memperoleh manfaat daripada pemaparan bahan ini, insya-Allah.
(c)cikgumie