25 April 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 2 Siri 2

KATA TUGAS DALAM SOALAN 2a-2d PEMAHAMAN
· Terdapat beberapa kata tugas tertentu untuk soalan pemahaman seperti berikut :

-nyatakan
-sebutkan
-berikan
-kemukakan
-gambarkan
-apakah
(Pelajar memberi jawapan dalam bentuk pernyataan tanpa perlu mengemukakan huraian atau contoh)
-jelaskan
-huraikan
-mengapakah
(Pelajar memberi jawapan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan tersebut perlu diikuti huraian atau contoh yang relevan. Pernyataan dan huraian ditulis secara terpisah)
-pada pendapat anda, nyatakan..
-pada pendapat anda, wajarkah…
-pada pendapat anda, bagaimanakah ...
-mengikut pandangan anda, huraikankan…
-jelaskan pendapat anda…

(Pelajar mengemukakan pendapat mengikut pemikiran sendiri secara matang. Bentuk jawapan adalah berdasarkan kata tugas.)
(c)cikgumie

Tiada ulasan: