25 April 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 2 Siri 3

ASPEK SOALAN PEMAHAMAN (Soalan 2a-2d)

· Soalan-soalan pemahaman terbahagi kepada 3 aspek berikut :-
Aspek Pemahaman Berdasarkan Konteks @ Petikan (PBP)
Aspek Pemahaman Kemahiran Berfikir (PKB)
Aspek Pemahaman Komsas (PKOM)

· Soalan Pemahaman Berdasarkan Konteks@Petikan (PBP) menguji pemahaman pelajar terhadap isi kandungan petikan serta menilai kemampuan calon mencari maklumat yang dikehendaki daripada petikan. Jawapan bagi soalan ini terdapat dalam petikan. Soalan PBP terdapat pada Soalan 2ai, 2aii, 2bi, 2ci, 2cii dan 2di

· Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir (PKB) menilai daya penaakulan pelajar memberi pendapat atau idea tentang perkara yang dibincangkan dalam petikan dalam ruang yang lebih luas. Jawapan bagi soalan ini tiada dalam petikan. Petikan yang diberi berfungsi sebagai pencetus idea untuk pelajar berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Soalan PKB terdapat pada Soalan 2aiii, 2bii, 2ciii dan 2dii.
Soalan Pemahaman Komsas (PKOM) memerlukan pelajar memahami dan menguasai aspek-aspek kajian sastera seperti tema, persoalan , pengajaran, latar dan nilai. Jawapan diberikan berdasarkan soalan tentang aspek kajian sastera tertentu yang terdapat dalam petikan dan keseluruhan teks petikan tersebut diambil. Soalan PKOM terdapat pada Soalan 2biii dan 2diii.

Tiada ulasan: