25 Februari 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 Siri 5

PENANDA WACANA YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM PENULISAN KARANGAN
a. Bagi menunjukkan maksud tambahan
Dan
Selaras dengan perkara ini
Dan juga
Sejajar dengan usaha tersebut
Atau
Selari dengan …
Ataupun
Sehubungan dengan perkara itu
Tambahan lagi
Berhubung dengan …
Sebagai tambahan
Berkaitan dengan …
Selain itu
Hal ini bermakna
Hal ini bererti
Justeru
Dapat juga dikatakan bahawa
Terutamanya
Dengan kata-kata lain
Seperti yang telah disebutkan
Pendek kata
Sebagai contoh
Perlu diingatkan bahawa

b. Bagi menunjukkan maksud sebaliknya
Sungguhpun
Sekiranya tidak
tetapi
Sebaliknya
Walaupun
Hal ini bertentangan dengan
Walau bagaimanapun
Pada masa yang sama
Sungguhpun demikian
Jika dibandingkan dengan
Namun
Berbeza dengan
Namun demikian
Melainkan
Walaupun demikian
Jika dibandingkan dengan

c. Bagi menunjukkan maksud penegasan
Jadi
Kesimpulannya / Rumusannya
Oleh itu
Sebagai kesimpulan
Oleh sebab itu
Dapatlah disimpulkan bahawa
Oleh yang demikian
Selain itu
Akhirnya
Keputusannya
Perlu ditegaskan bahawa
Justeru

d. bagi menunjukkan maksud sebab
Kesudahannya
Kerana
Sebab
Adalah disebabkan
Hal ini berlaku demikian kerana
Oleh sebab
Berdasarkan
Oleh sebab itu
Berasaskan
Hal ini berpunca daripada
Dapat dikatakan bahawa
Hasil daripada
Bertitik tolak daripada
Natijah / akibat daripada
(c) cikgumie

Tiada ulasan: