17 Mac 2009

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA Siri 3

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) mengingat - beringat-ingat

(ii) menggulung - bergulung-gulung

(iii) menimpa - bertimpa-timpa

[ 6 markah ]
(b) Tukarkan petikan berikut ke dalam bentuk karangan biasa menggunakan cakap pindah.

Asmadi : Bila kaupulang dari luar negeri ?
Maria : Dah seminggu dah,kau macam mana. Masih tinggal di kampung ni ke?
Asmadi : Begitulah Maria, aku ni tak pandai macam kau. Jadi tempat aku di sini sajalah.
Maria : Tak apalah Madi. Di mana-mana pun ada rezeki asalkan kita
rajin. Lagipun aku dengar kau dah ada perniagaan sendiri
sekarang.
Asmadi : Aku setuju dengan pandangan kau tu. Perniagaan aku tu, kecil-
kecilan saja
Maria : Baguslah, walaupun kecil aku bangga dengan usaha kau.
Asmadi : Terima kasih.

[6 markah ]

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Proses pembelajar yang berkesan dapat dicapai dengan menggunakan panca indera manusia sebaik mungkin.

(ii) Sukan bukan lagi berupakan aktiviti raidah semata-mata malah sebagai suatu bidang kerjaya dari perspektif sumber pendapatan

(iii) Matlamat murni perlaksanaan ko-kurikulum di sekolah-sekolah akan menjadi kabur tanpa perhatian yang sewajarnya
[ 6 markah ]

(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Rencana tersebut membincangkan tentang faedah kitar semula dalam usaha mengatasi masalah kekurangan tapak penghapusan sampah di negara kita.

(ii) Dari sehari kepada sehari perasaan kami berdegup-degup menantikan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia yang bakal dihadapi

(iii) Pandangan dari puncak bukit itu paling indah sekali pada waktu senja.

[ 6 markah ]

(e) Bina satu ayat daripada setiap peribahasa yang berikut ini. Ayat anda mestilah dapat menjelaskan maksud peribahasa tersebut.

(i) Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.
(ii) Bagai kaca terhempas ke batu.
(iii) Darah daging
[ 6 markah ]
(c) MODUL CUBA JAYA SPM 2007/2008 JPN PERLIS

Tiada ulasan: