24 Mac 2009

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA Siri 5

BEBERAPA KESALAHAN TATABAHASA YANG LAZIM
sumber: http://witra.blogspot.com/

1 Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama di dengan imbuhan dia) salah - disekolah, dipasar, diJohor, disini, disamping, diutara- di beri, di ambil, di hantar, di dapati, di anjurkan b) betul - di sekolah, di pasar, di Johor, di sini, di samping, di utara- diberi, diambil, dihantar, didapati, dianjurkan
2 Tidak dapat membezakan antara kata sendi nama ke dengan imbuhan kea) salah - keMelaka, kepadang, kesana, kehadrat, keselatanb) betul - ke Melaka, ke padang, ke sana, kehendak, ketua, kekasih
3 Tidak dapat membezakan penggunaan dari dan daripadaa) dari - rumus A (arah), T (tempat), M (masa) = dari- dari belakang, dari Perak, dari semalamb) daripada - punca bagi manusia, haiwan, benda, dan unsur mujarad- sumber atau asal kejadian sesuatu benda- perbezaan dan perbandingan- daripada guru besar, daripada getah, daripada markah
4 Mengulang kata selepas penanda jamak (banyak)a) salah - semua guru-guru, segala alat-alat, kebanyakan ahli-ahlib) betul - semua guru, segala alat, kebanyakan ahli
5 Tidak menggandakan kata bilangan himpunana) salah - beratus orang, beribu penonton, berguni padib) betul - beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berguni-guni padi
6 Kesalahan penggunaan kata darjah penghabisana) salah - paling tinggi sekali, terlalu mahal sekalib) betul - paling tinggi, tinggi sekali, terlalu mahal, mahal sekali
7 Menggandakan kata selepas salinga) salah - saling hormat-menghormati, saling bermaaf-maafanb) betul - saling menghormati, hormat-menghormati, saling bermaafan
8 Pembentukan ayat pasifa) Surat itu telah dihantar oleh kami. (salah)Surat itu telah kami hantar. (betul)b) Laporan itu perlu disiapkan oleh anda. (salah)Laporan itu perlu anda siapkan. (betul)c) Majalah itu telah mereka edarkan. (salah)Majalah itu telah diedarkan oleh mereka. (betul)
9 Penggunaan –kan menggantikan akana) salah - sayangkan, rindukan, bencikan, cintakanb) betul - sayang akan, rindu akan, benci akan, cinta akan
10 Menjarakkan imbuhan pinjamana) salah - juru taip, ko kurikulum, pasca moden, anti dadahb) betul - jurutaip, kokurikulum, pascamoden, antidadah

Tiada ulasan: