16 Mac 2009

NOVEL BAHASA MELAYU SPM Siri 2


SOALAN 4: NOVEL 2001-2008
sumber: http://spmbahasamelayu.blogspot.com/


TAHUN 2001 (N) 4a. Pada pendapat anda, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajar ?4b. Huraikan empat persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu.TAHUN 2002 (J)4a. Tulis sinopsis novel yang telah anda pelajari.4b. Huraikan empat nilai murni yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu.TAHUN 2002 (N)4a. Jelaskan tema novel yang telah anda pelajari4b. Huraikan latar masyarakat dalam novel yang telah anda pelajariTAHUN 2003 (J)4a. Plot merupakan aspek penting dalam pembinaan sebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan klimaks novel berkenaan dan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita.4b. Huraikan empat latar tempat berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari.TAHUN 2003 (N)4a. Kegigihan merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari. Buktikan pernyataan tersebut.4b. Huraikan watak utama novel yang telah anda pelajariTAHUN 2004 (J)4a. Watak utama sesebuah novel sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak tersebut.4b. Huraikan empat pengajaran daripada novel yang telah anda pelajariTAHUN 2004 (N)4a. Huraikan tiga nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda kaji4b. Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi.TAHUN 2005 (J)4a. Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu daripada watak sampingan tersebut.4b. Pengarang banyak memberikan teladan kepada pembaca melalui peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novelnya. Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladani berdasarkan novel yang anda pelajari.TAHUN 2005 (N)4a. Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa paling menarik dalam satu novel yang telah anda pelajari. Mengapakah anda berpendapat demikian?4b. Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu.TAHUN 2006 (J)4a. Pertentangan antara watak banyak terdapat dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel yang anda telah kaji.4b. Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut.TAHUN 2006 (N)4a. Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda telah kaji.4b. Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut.TAHUN 2007 (J)4a. Nilai setia kawan sering dipaparkan dalam sesebuah novel.Huraikan dua nilai setia kawan dalam sebuah novel yang anda pelajari4b. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan tema dalam setiap novel itu.TAHUN 2007 (N)4a. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah.4b. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya.TAHUN 2008 (J)4a. Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.Buktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji.4b. Berdasarkan dua novel yang telah anda kaji, berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel.TAHUN 2008 (N)4a. Bahagian permulaan sebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk meneruskan pembacaan.Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat anda.4b. Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari.

Tiada ulasan: