18 Mac 2009

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA Siri 4

CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

[30 markah]

Jawab semua soalan

(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) uji bakat
(ii) temu duga
(iii) kertas kerja
(iv) Inti pati
(v) reka bentuk
(vi) garis pusat [6 markah ]

(b) Tukarkan ayat aktif yang berikut ini kepada ayat pasif.

(i) Mereka membincangkan hal yang rumit itu hingga lewat malam.

(ii) Saya akan menyertai program yang menarik itu walaupun yuran penyertaannya amat mahal.

(iii) Ketika Encik Malik menyampaikan taklimat, seorang peserta mengemukakan beberapa soalan.
[6 markah ]

(c) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Pembangunan negara yang semakin pesat dan perningkatan kuantiti bahan sisa indastri menyebabkan pencemaran alam berlaku

(ii) Sejak zaman-berzaman, generasi tua menitik beratkan nilai-nilai murni dalam setiap perbuatan untuk melengkapi hidupan berhemah.

(iii) Pemuda yang berambut kerinting itu telah diberi kepercayaan oleh Encik Baharom mengantikan tempat beliau sebagai pengarah syarikat itu.
[6 markah ]

(d) Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah atau kesalahan bahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Ikan haruan yang bapa beli dari pasar dipotong oleh emak sebelum membasuhnya.
(ii) Masalah tersebut telah kami kemukakan ke pihak berkuasa untuk pemerhatian lanjut.

(iii) Aduhai, anak-anakku, jadilah insan yang berguna kepada agama, bangsa, dan negara bila dewasa kelak!
[ 6 markah ]

(e) Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan ini.

Sebagai masyarakat timur, kita hendaklah berpegang kepada adat resam dan tidak menjejaskan imej kita sebagai bangsa yang berkeperibadian mulia walaupun kita sudah mencapai kemajuan. Martabat orang yang berilmu, dan berjaya tidak akan hilang walaupun adat resam yang dianggap ketinggalan zaman dijunjung tinggi. Selain itu semangat perpaduan juga perlu diamalkan setiap masa kerana dengan cara ini kita akan menjadi bangsa yang teguh dan kuat. Setiap perselisihan wajar diselesaikan secara berdiplomasi supaya kesejahteraan terjamin. Oleh hal yang demikian barulah kita boleh maju dan mempunyai kedudukan setanding dengan negara-negara lain yang maju di dunia. [6 markah ]
(c) MODUL CUBA JAYA SPM 2007/2008 JPN PERLIS

Tiada ulasan: