25 Mac 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 Siri 8

AYAT KREATIF / UNGKAPAN MENARIK
sumber: Cikgu Sh. Mohd bin Abdullah GCBM MRSM Alor Gajah

1. Pelaksanaan PLKN adalah berteraskan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan sosial, budaya dan ekonomi. (Isu PLKN)
2. PLKN menjadi satu mekanisme ke arah kelangsungan proses pembentukan jati diri remaja itu sendiri. (PLKN)
3. Perpaduan adalah nadi kepada kestabilan politik, pembangunan ekonomi dan keharmonian sosial (Isu Perpaduan).
4. Integrasi kaum dan asimilasi budaya hanya dapat dicapai seandainya usaha memupuk perpaduan kaum dimulakan sejak di sekolah rendah lagi ( Isu Perpaduan ).
5. Konsep Sekolah Wawasan harus dilihat dari konteks dan prespektif yang positif iaitu mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu dan bukan bertujuan menghapuskan identiti sesuatu kaum (Isu Sekolah Wawasan ).
6. Perayaan-perayaan di Malaysia telah membuka dimensi baru dalam mengubah corak integrasi nasional di negara ini. (Integrasi Nasional)
7. Warga emas yang diabaikan dan dihantar ke rumah kebajikan masyarakat adalah manifestasi kepada sikap tidak bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini (Isu Warga tua ).
8. Sikap si anak yang terlalu obses dalam mengejar duniawi menyebabkan mereka leka dan lalai dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapa (warga tua).
9. Sukan bukan lagi merupakan aktiviti riadah semata-mata malah menjangkau paras sebagai suatu komoditi bertaraf global dari perspektif ekonomi dan sebagai satu bidang kerjaya dari prespektif sumber pendapatan. ( Isu Sukan )
10.Siswazah harus menjadi ejen anjakan paradigma kepada masyarakat dengan memberikan sumbangan yang bermakna kepada pembangunan sosioekonomi negara. ( Isu Kebanjiran Siswazah )

Tiada ulasan: