24 April 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 Siri 29
BAHAN UNTUK PENULISAN KARANGAN


GENERASI MUDA PERLU LEBIH AKTIF & AGRESIF
sumber : Harian Metro, Khamis 23 April 2009

GENERASI muda sama ada pemuda, puteri dan putera bakal mengisi saf kepemimpinan baru negara. Sebarang usaha dan inisiatif untuk memperkasakan lagi keperluan, kehendak, kebajikan dan hak asasi golongan realistik itu sangat dialu-alukan dan perlu diberikan perhatian serius semua pihak.Mereka secara objektifnya mempunyai idealisme tersendiri dan tidak wajar dipengaruhi mana-mana pihak berkepentingan.Kumpulan itu perlu tegas dan berani menyatakan hasrat dan pandangan tanpa berpihak serta bijak mengkritik dan memberi pendapat dalam semua perkara.Jika di Barat mereka bergelut dan dibelenggu pelbagai masalah serta krisis keruntuhan akhlak yang teruk seperti penyalahgunaan dadah, aktiviti pelacuran, pergaulan dan seks bebas, hidonisme dan sebagainya, maka budaya negatif itu perlu disekat daripada berakar dalam masyarakat kita.
Inilah cabaran dan realiti sosial yang perlu ditangani saf kepemimpinan muda di negara kita dari semasa ke semasa.
Dalam buku Belia Dalam Pembangunan Dunia Melayu Dunia Islam (2002), turut disentuh peranan generasi muda, cabaran dan rintangan yang perlu dihadapi, terutama dalam memastikan generasi muda tidak tertinggal jauh oleh arus pemodenan.Kelompok itu perlu menguasai ilmu, terutama dalam bidang sains dan teknologi agar ilmu yang diperoleh dapat membantu memajukan diri.Selain penguasaan dalam bidang IT, bidang ekonomi dan politik penting dalam senario globalisasi.Kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa dan negara bergantung kepada generasi muda sepanjang zaman.Warisan seni budaya penting bagi membentuk dan membina jati diri. Kesejahteraan dan keamanan sesebuah negara bergantung kepada kualiti generasi muda iaitu sekiranya mereka dapat meningkatkan kecemerlangan diri dan mengikis sikap rendah diri, sudah pasti mereka tidak akan dipandang rendah bangsa lain.Kesedaran terhadap sejarah dan perjuangan boleh dijadikan sumber inspirasi kepada generasi muda.Pelbagai peristiwa seperti dirakamkan al-Quran memaparkan model untuk diteladani anak muda masa kini, khususnya dalam mempertahankan jati diri dan menghadapi cabaran semasa.Selanjutnya, generasi muda perlu dilengkapi dan dipersiapkan dengan pendidikan tinggi dalam segala aspek, terutama peluang ke universiti.Universiti adalah medan terbaik untuk generasi muda membina kaliber dan mengasah bakat kepemimpinan, mengumpul ilmu pengetahuan dan pengalaman seluasnya serta membentuk jaringan perhubungan yang luas dalam pelbagai dimensi dan sebagainya melalui gerakan aktivisme di dalam dan luar kampus.Universiti juga platform merangka formula ke arah melahirkan angkatan belia berintegriti, bersahsiah dan bermaruah.Untuk itu, generasi muda perlu mengambil peluang dan ruang yang cukup luas dan meletakkan semula fungsi sebagai ejen perubahan dan jurubicara umat.Mereka tidak boleh lagi layu dan lesu terhadap sesuatu perkara yang berlaku, sebaliknya aktif dan agresif.Golongan berwibawa itu tidak boleh dibiarkan terlalu kaku, lemah dan mundur, tetapi barisan warga serba boleh, berfikiran besar dan bersedia berhadapan segala cabaran kehidupan

Tiada ulasan: