26 April 2009

RENCANA PILIHAN BLOG CIKGUMIE Siri 3

MEMPERKASAKAN BUDAYA ILMU MELALUI PESTA BUKU
oleh Dr Zaini Ujang http://www.bharian.com.my/
MINGGU ini Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) Kuala Lumpur meriah dengan pelbagai acara pada Pesta Buku Antarabangsa 2009. Selain pelancaran banyak majlis, diskusi buku, temu janji dengan penulis, kuiz, jualan murah dan sesi pengenalan buku, Pesta Buku kali ini tambah meriah sempena sambutan Hari Buku Sedunia pada 23 April. Pesta buku ini, pada hemat saya, selari dengan hasrat menjadikan rakyat Malaysia masyarakat berilmu yang meletakkan ilmu dan nilai ilmu pada kedudukan sewajarnya. Pesta buku seumpama ini juga dapat menanam minat membaca dan menghargai sumber ilmu bagi membolehkan kita bergerak lebih pantas membina masa depan negara yang lebih cemerlang dan gemilang. Melihat kedatangan pengunjung yang bertali arus daripada pelbagai peringkat masyarakat dan usia, saya optimis masa depan negara semakin menyerlah dalam bidang pendidikan dan pembangunan ilmu secara keseluruhannya.
Temu bual rambang yang saya lakukan dengan petugas gerai buku juga menunjukkan penjualan buku meningkat biarpun di tengah krisis ekonomi, selain kesediaan pengunjung - ‘jalan-jalan cari buku’ - berbelanja membeli bahan ilmu untuk seluruh anggota keluarga daripada kanak-kanak dengan bacaan bergambar sehingga warga emas dengan bahan ilmu lebih berbentuk falsafah dan amalan rohaniah. Buat pertama kali, sepanjang pengetahuan saya, pesta buku tahun ini menyediakan tawaran istimewa untuk pembeli bertuah apabila gerai Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM) menawarkan hadiah sebuah kereta. Nampaknya dinamisme industri perbukuan negara semakin kreatif dari segi promosi dan pemasaran. Perkembangan ini selari dengan pencapaian Malaysia menerusi pelbagai petunjuk terkini (misalnya The Economist Pocket World in Figures 2009) dari segi tahap pendidikan dan pembangunan. Dari segi celik huruf misalnya, Malaysia melebihi paras 92 peratus. Dari segi indeks inovasi pula, Malaysia menduduki tempat ke-21 berbanding Amerika Syarikat (1), Jepun (4), Singapura (11), Britain (14) dan Perancis (17).
Namun, Malaysia secara keseluruhannya masih belum menyerlah dari segi enrolmen pengajian tinggi pada paras masih di bawah 40 peratus, berbanding Greece pada kedudukan teratas dengan 95 peratus, Korea Selatan (93 peratus), Denmark (80 peratus) dan Sweden (79 peratus). Malaysia juga masih jauh ketinggalan dari segi biaya penyelidikan dan pembangunan (R&D) didahului Israel (4.71 peratus berbanding KDNK pada 2005), Sweden (3.86 peratus), Jepun (3.17 peratus) dan Singapura (2.36 peratus). Pada hemat saya, kemajuan ilmu sesebuah masyarakat memang boleh diukur menggunakan pelbagai petunjuk kuantitatif. Petunjuk itu boleh dijadikan penanda aras untuk lebih kompetitif. Namun, kadangkala petunjuk sedemikian hanya menumpu kepada data dan fakta berbentuk formal yang tidak menggambarkan unsur-unsur kualitatif seperti cara hidup dan sosiobudaya. Apatah lagi hampir semua institusi ilmu era moden ini berkait rapat dengan persijilan dan pengajian secara formal. Hal ini perlu difahami secara lebih holistik kerana dimensi pendidikan dan kemajuan ilmu tidak terhad kepada aspek kuantitatif dan institusi formal semata-mata. Dalam sejarahnya, kemajuan ilmu sebenar lebih menyerlah menerusi aspek kualitatif dan keperibadian masyarakat ilmu yang tercerna menerusi kemurnian jiwa, kemantapan minda, kesegaran aspirasi, kelancaran kewacana sama ada secara lisan atau tulisan, keberhasilan aktiviti ilmu tanpa dokongan kerajaan, cara hidup lestari dan kemahiran kerjaya yang terus diperteguhkan secara berterusan dan penyerlahan jati diri.
Aspek sikap dan nilai terhadap ilmu, sumber ilmu, bahan ilmu, aktivisme ilmiah, martabat ilmuwan dan proses pemerkasaan ilmu juga penting yang perlu menjadi isu pokok dibahaskan secara berterusan dan meluas dalam segenap peringkat masyarakat. Dengan kata lain, kita tidak perlu terikat hanya kepada paparan statistik mengenai jumlah penyandang PhD, bilangan pelajar ijazah lanjutan, enrolmen pengajian tinggi, dana R&D, kemudahan prasarana teknologi maklumat, senarai pemenang Hadiah Nobel atau tahap celik huruf semata-mata. Apalah gunanya peratus celik huruf mencecah 100 peratus misalnya, jika tradisi membaca bahan ilmu tidak membudaya atau sekadar keasyikan membaca ruangan gosip akhbar harian, berbual kosong dalam rangkaian facebook dan terpukau dengan novel misteri. Jauh lebih penting daripada itu ialah persoalan mengenai tahap penghayatan budaya ilmu, kemampuan untuk mewujudkan persekitaran mesra ilmu dan kesediaan organisasi atau masyarakat secara menyeluruh untuk menjadi lebih ramah dan hormat ilmuwan. Untuk itu maka persoalan ini penting iaitu apakah aktiviti berfikir, membaca dan menulis dalam bidang khusus atau umum merentasi pelbagai disiplin ilmu sudah menjadi amalan hidup yang lumrah dalam masyarakat Malaysia? Apakah pemikiran dan idealisme murni berakar tawhid subur menjadi landasan hidup yang memartabatkan kebenaran, kesejahteraan sejagat dan pelestarian alam sekitar? Dalam hal ini dan untuk merealisasikan pelbagai idealisme dan gagasan besar seperti 1Malaysia, Wawasan 2020 dan K-ekonomi, maka banyak persoalan dasar dan falsafah ilmu perlu difahami dan dihayati setulusnya. Dimensi kualiti pengajian tinggi misalnya, perlu dilihat secara lebih komprehensif, holistik dan struktural supaya tidak terlalu mekanikal sifatnya apatah lagi menjurus kepada akreditasi dan persijilan seumpama ISO semata-mata. Selain itu, nilai ilmu pula perlu ditempatkan pada kedudukan jauh lebih tinggi dan menyerlah, berbanding keghairahan mengenai status sosial, hedonisme, pangkat dan fahaman berakar materialisme. Ini juga bermakna fahaman dan penghayatan ilmu jangan sampai terikat dan dikongkong fahaman utilitarianisme semata-mata. Realitinya permintaan pasaran kerja memang penting, tetapi jangan sampai menjadi agenda utama sehingga ‘membutakan’ kita terhadap matlamat utama pendidikan seperti yang terpahat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu ... mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.’ Masyarakat ilmu yang ideal, pada hemat saya, ialah mereka yang memiliki kemahiran berfikir, keupayaan berhujah, kesantaian berkomunikasi dengan pelbagai dimensi dan perspektif, pencinta ilmu, penggemar buku, pemburu kebenaran, perwatakan mulia dan berjiwa besar dengan minda kelas pertama. Secara tidak langsung, kemeriahan pesta buku dan keasyikan kita menyambut Hari Buku Sedunia adalah antara petunjuk kesediaan dan keazaman kita untuk menjadi masyarakat ilmu yang tulus. Biarpun pasaran industri perbukuan di Malaysia dari segi statistiknya masih kecil dan jumlah terbitan buku tempatan jauh lebih rendah berbanding Jepun dan Amerika Syarikat dari segi perkapita. Namun, saya berharap di sebalik kekecilan itu tersembunyi hasrat dan jiwa besar, seperti resam ketulan ais di kutub bahawa yang timbul itu adalah petunjuk kewujudan yang jauh lebih besar dan unggul untuk menjadi bangsa maju berteraskan budaya dan nilai ilmu.

Tiada ulasan: