03 April 2009

PANDUAN BAHASA MELAYU - UMUM Siri 6

KATA 'IALAH' DAN 'ADALAH'
sumber: http://witra.blogspot.com/

Kata "ialah" digunakan di hadapan frasa nama. Contohnya: Bapa saya ialah pegawai di bank itu.
Kata "adalah" digunakan di hadapan frasa sendi nama dan frasa adjektif. Contohnya: Keterangan tentang hal itu adalah seperti yang tertera pada borang. Contohnya: Kenyataannya adalah benar.
Untuk mengingati atau menguasai rumus ini, agak sukar jikalau kita tidak menguasai golongan kata. Oleh itu, disarankan agar kita menguasai hal ini dengan sebaik-baiknya.

Tiada ulasan: